Vapaaehtoistoiminta

Haluatko osaksi iloista porukkaa, uusia ystäviä ja merkitystä arkeesi?

Toivotamme vapaaehtoiset tervetulleiksi yhteisöömme lisäämään vaihtelua ja virkistystä ikääntyneen elämään. Vapaaehtoisena voit tuoda ikääntyneelle elämyksiä ja kokemuksia sekä auttaa häntä toimintakyvyn ylläpitämisessä. Kyse voi olla läsnäolosta, jutustelusta tai tuen tarjoamisesta. Löydät varmasti meiltä juuri itsellesi sopivan vapaaehtoistoiminnan muodon.

Teemme aktiivisesti yhteistyötä muiden vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Olemme mukana Vapaaehtoisen vanhustyön kehittämistyöryhmässä ja Turun seudun valikkoryhmässä.

Järjestämme laadukkaita vapaaehtoistoiminnan peruskursseja ja monipuolisia jatkokursseja. Kotikunnaan erityisosaamista ovat vapaaehtoistoiminta muistisairautta sairastavien parissa sekä luovien ja toiminnallisten menetelmien käyttö vapaaehtoistoiminnassa. 

Pidämme vapaaehtoisista hyvää huolta: järjestämme mm. koulutuksia, ystävätempauksia, saunailtoja ja retkiä. 

Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta: 

  • Päivän piristäjät: Kotikunnaan tapahtumiin osallistuminen yhdessä asukkaiden kanssa, mm. ystävätanssit ja taidetapahtumat tai peli-, ulkoilu- ja juttukaverina toimiminen
  • Varjosta valoon -vapaaehtoiset: kerhoissa avustaminen, mm. Äijäkerho ja korttelikerhot
  • Sippe-vapaaehtoiset: Sippe-kutsuilla keskustelun viritteleminen jostain hyvinvoinnin aiheesta
  • Siskot ja Simot: suunnitteluryhmässä toimiminen tai avustaminen pop up -vapaaehtoisena välittämisen keikoilla 

Lisätiedot

Helena Norokallio
helena.norokallio@kotikunnas.fi
044 082 0213

Satu Järvenpää
satu.jarvenpaa@kotikunnas.fi
045 7750 0068

Etsimme vapaaehtoisia mukaan toimintaamme!

Seuraa meitä somessa