Henkilökunta

Kotikunnaan henkilökunta on lämminhenkinen yhteisö, joka koostuu monen eri ammattialan osaajista.

Valtaosalla henkilökunnastamme on sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Lisäksi meillä työskentelee hallinnon, projektityön ja ravintopalveluiden ammattilaisia.

Vakituista henkilökuntaa meillä on yli 90. Osa tukipalveluistamme on ulkoistettu, kuten esimerkiksi siivous ja kiinteistöhuolto.

Yhteisöllinen toimintatapamme haastaa molemminpuoliseen vuorovaikutukseen paitsi asiakkaiden myös omaisten ja henkilökunnan kesken. Korostamme toimivan moniammatillisen yhteistyön merkitystä asiakkaiden ja henkilökunnan parhaaksi. Kotikunnaassa toimii myös eettinen työryhmä, jossa henkilökunnalla on mahdollisuus keskustella monipuolisesti työstä nousevista eettisistä kysymyksistä. 

Pidämme tärkeänä sitä, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus vahvistaa osaamistaan ja ammattitaitoaan säännöllisen, laaja-alaisen koulutuksen kautta. Panostamme työhyvinvointiin myös työnohjauksen keinoin ja Tyky-toimintamme on vilkasta ja monipuolista.

Kattavat työterveyspalvelut ovat henkilökunnan käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työntekijämme ovat vakuutettuja myös vapaa-ajan tapaturmien osalta.

Tarjoamme työntekijöille monipuolisesti yhteisen keskustelun ja työn kehittämisen foorumeita. Pyrimme johtamisessa valmentavaan ja kannustavaan otteeseen, jossa hallinnolliset kynnykset olisivat mahdollisimman matalat ja työntekijöiden kokemus mahdollisuudestaan vaikuttaa korkea.

Kiinnostaako työskentely meillä, lue lisää täältä »

Seuraa meitä somessa