Päiväpaikka Villa

Kotikunnaan Päiväpaikka Villan toiminta on suunnattu kotona asuville muistisairaille

Muistipäivätoiminta on tavoitteellista, kuntouttavaa ja toimijuutta ylläpitävää toimintaa. Villa on auki arkisin kahdeksasta kolmeen. Toiminta mahdollistaa asiakkaille aktiivista tekemistä, sosiaalisia suhteita sekä tukee muistisairautta sairastavien omaisia. Tavoitteena on ylläpitää asiakkaan olemassa olevia voimavaroja ja siirtää mahdollisten muiden palveluiden tarvetta. Asiakkaat ohjautuvat muistipäivätoimintaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen muistipäivätoiminnan koordinoijan kautta; lähetteen voi tehdä mm. muistikoordinaattori, kotihoito tai geriatrinen arviointiyksikkö.  

Lisätiedot

Päiväpaikka Villan ohjaajat Jenni, Jaana ja Katja
0440 820 230 (ark. klo 8-15)
paivapaikka@kotikunnas.fi

Tutustu meihin ja toimintaamme paremmin

Seuraa meitä somessa