Päiväpaikka Villa

Kotikunnaan Päiväpaikka Villan toiminta on suunnattu kotona asuville muistisairaille

Muistikuntoutus on tavoitteellista, kuntouttavaa ja toimijuutta ylläpitävää toimintaa. Villa on auki arkisin kahdeksasta kolmeen. Toiminta mahdollistaa asiakkaille aktiivista tekemistä, sosiaalisia suhteita sekä tukee muistisairautta sairastavien omaisia. Tavoitteena on ylläpitää asiakkaan olemassa olevia voimavaroja ja siirtää mahdollisten muiden palveluiden tarvetta. Asiakkaat ohjautuvat muistikuntoutukseen Turun kaupungin muistikuntoutuksen koordinoijan kautta; lähetteen voi tehdä mm. muistikoordinaattori, kotihoito tai geriatrinen arviointiyksikkö.  

Lisätiedot

Päiväpaikka Villan ohjaajat Jenni, Marjo ja Katja
0440 820 230 (ark. klo 8-15)
paivapaikka@kotikunnas.fi

Tutustu meihin ja toimintaamme paremmin

Seuraa meitä somessa