Arvot ja toiminta-ajatus

ARVOT
— mitkä periaatteet ohjaavat meitä?

  • turvallisuus
  • arvonanto
  • yhteisöllisyys
  • voimavaralähtöisyys.

TOIMINTA-AJATUS
— miksi olemme olemassa?

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry edistää ikääntyvien tasa-arvoista hyvinvointia tarjoamalla yksilöllisiä kuntoutumis-, asumis-, hoiva- ja tukipalveluja sekä tukemalla kansalaistoimintaa.

Kotikunnaan pihaa
  Kuva © Juha Joro

Copyright © Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas 2015